Pravidla klubu

Přihlášení do klubu:

Přihlášku předejte trenérovi či vedoucímu klubu, povinné údaje: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, kontaktní telefon (u dětí na rodiče), e-mailová adresa pro komunikaci.

Základní povinnosti členů: účast na trénincích, závodech, pořádání, podrobněji v klubových pravidlech .

Oddílové příspěvky: ročně 1500 Kč pro dospělé, 1000 Kč děti

Klubová pravidlapravidla fungování klubu, členské příspěvky, atd. (aktualizace s platností od 1.1.2023)

Přihlašování na závody: Infomace a návod k oddílovému přihlašování v systému ORIS