Volební valná hromada

Datum: 9.3.2023
Čas: 17:00 - 18:00
Místo konání: zasedací místnost, E.Rošického 6, Jihlava

P O Z V Á N K A

 na Valnou hromadu Sportovního klubu OK Jihlava, z. s., která se uskuteční

ve čtvrtek 9. března 2023 od 17.00 hodin

v zasedací místnosti ve 3. podlaží budovy bazénu, Rošického 6, Jihlava

Program schůze:

  1. Zahájení
  2.  Volba volební a mandátové komise
  3. Zhodnocení roku 2022
  4. Zpráva o hospodaření v roce 2022
  5. Plán činnosti na rok 2023
  6. Zpráva volební a mandátové komise
  7. Volba statutárních orgánů a výboru klubu
  8. Diskuze
  9. Závěr

Protože se jedná o volební valnou hromadu, je účast nutná pro všechny členy starší 18 let!!!