Kufrování s dominem 2008

KUFROVÁNÍ

Termín: pondělí 29. 12. úterý 30. 12.

Start po oba dny: 9.00 – 12.00 v DDM, Brněnská 29

Dům dětí a mládeže Jihlava ve spolupráci s Orientačním klubem Jihlava a městem Jihlava

pořádá tradiční orientační závod pro nejširší veřejnost

KUFROVÁNÍ

Termín: pondělí 29. 12.

úterý 30. 12.

Start po oba dny: 9.00 – 12.00 v DDM, Brněnská 29

Startovné: 10,– Kč

V cíli drobné odměny a tradičně vstupenky na jihlavská sportoviště.

Tratě budou vytyčeny v různých délkách na Mapách OB – Jihlava, Březinovy sady, Stará plovárna

Partner akce: Služby Města Jihlavy( správce Bazénu-E.Rošického), HC Dukla Jihlava

Další informace – stránky Zimní ligy Vysočiny.