Nová tréninková mapa

Jirka S. připravil možnost individuálního proběhnutí se na zcela nové mapě na JZ okraji Jihlavy. Vhodné pro pokročilejší závodníky.

Postupujte prosím v souladu s níže uvedeným nařízením vlády: s účinností od 7. dubna 2020 0.00 hodin do konce nouzového stavu se zákaz volného pohybu osob podle bodu nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování;

Pokyny v pdf.  Pro začátečníky nebo mladší pak možnost kratších tratí s nutností vytisknout si mapu doma (kontaktujte Alfiho).

Výsledky k nahlédnutí. Kontroly budou z trati odstraněny 3.5.2020. Jirka Suchý děkuje za účast. Ukázka průběhu jednoho ze závodníků.