Pozvánka na Valnou hromadu

Sportovního klubu OK Jihlava, z. s., která se uskuteční

ve středu 23. března 2016 od 19.00 hodin

v Café Mahler, Znojemská 4, Jihlava

Program schůze:

1. Zahájení

2. Volba volební a mandátové komise

3. Zhodnocení roku 2015

4. Zpráva o hospodaření a schválení účetní uzávěrky za rok 2015

5. Plán činnosti na rok 2016

6. Zpráva volební a mandátové komise

7. Doplňující volby do výboru klubu

8. Diskuze

9. Závěr

Mandát pro účast na valné hromadě mají dle stanov členové starší 18 let!!!