VALNÁ HROMADA

Uskutečnila se valná hromada Sportovního klubu OK Jihlava, o. s. Průběh schůze odpovídal zveřejněnému programu.

  • byla zhodnocena činnost oddílu v roce 2011
  • byla zhodnocena činnost KCTM v roce 2011
  • byla zveřejněna zpráva o hospodaření
  • byl zveřejněn plán na rok 2011
  • byl zvolen nový 9 členný výbor
  • byla zveřejněna hlavní změna pravidel OKJ

Valná hromada Sportovního klubu OK Jihlava, o.s.

se uskuteční v pátek 4. března 2011 od 17,00 hodin

v salonku Pivovarské restaurace v Jihlavě.

Program schůze:

1. Zahájení

2. Zhodnocení roku 2010

3. Zpráva o hospodaření v roce 2010

4. Plán činnosti na rok 2011

5. Volba výboru

6. Závěr