Valná hromada klubu

Zveme všechny členy na valnou hromadu Sportovního klubu OK Jihlava, z. s., která se skuteční v 15. března 2019 od 19.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. podlaží budovy bazénu, Rošického 6, Jihlava

Program:

  

  1. Zahájení
  2. Volba volební a mandátové komise
  3. Zhodnocení roku 2018
  4. Zpráva o hospodaření v roce 2018
  5. Plán činnosti na rok 2019
  6. Zpráva volební a mandátové komise
  7. Volba statutárních orgánů a výboru klubu
  8. Diskuze
  9. Závěr

Dle stanov je funkční období 4 roky, nové orgány včetně výboru tedy budou voleny na tuto dobu.

Právo hlasovat mají všichni členové starší 18 let, nicméně valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové.