1. závod Ligy Vysočiny 2014

První letošní závod Ligy Vysočiny proběhl tento víkend v těsném sousedství města Skuteč. Centrum závodu bylo v areálu místního venkovního koupaliště a k dokonalosti chyběla jen ta voda ve vypuštěných bazénech (tobogány doslova lákaly k projížďce…).

Vzhledem k tomu, že část oddílů dala přednost bližším závodům Jihomoravské a Jihočeské oblasti, tak se jednalo spíše o menší, komorní závod, kde více jak 45 jihlavských běžců tvořilo bezkonkurenčně největší výpravu.

Pořadatelé z oddílu CHT již dopředu upozorňovali, že půjde z hlediska Vysočiny o závod v netradičním terénu. A netradiční to opravdu bylo. Závod proběhl na poměrně malém prostoru, který se vyznačoval především množstvím pozůstatků po těžební činnosti. Jednalo se o různě velké, často zatopené, lomy s kolmými těžebními stěnami, hromady vytěženého kamení, množství náspů, srázků, kupek a prohlubní. Množství terénních detailů podchytil i netradiční interval vrstevnic s ekvidistancí 2,5 m. Běh tímto obtížným terénem místy ještě ztížil podrost všelijakých píchavých a bodavých keřů a rostlin. Zvláště cesta na start vyvolávala v očích některých závodníků doslova děs a hrůzu – podrost mimo cestu se zdál místy téměř neprůchodný a málokdo si dokázal přestavit, jak se bude v takovém terénu vůbec pohybovat… Z tohoto pohledu pak byl samotný závodní prostor milým překvapením.

Stavba tratí byla podle mého názoru na dobré úrovni. Zkušenější závodníci si užívaly jemných terénních detailů, místy okořeněných průběhy „zeleného pekla“, dětské kategorie měly povětšinou možnost obíhání po cestách a pěšinách. Prostě kvalitní a náročný úvod letošní sezóny, který mnohým z nás ukázal, co všechno jsme přes zimu zase zapomněli a načem je potřeba zapracovat.

Poté, co se pořadatelům podařilo upravit i „drobné“ nedostatky ve vyčítání (někomu se na lístečku objevily i časy v délce několika dnů…), tak se mohlo přistoupit k závěrečnému vyhlášení, při kterém byla slyšet i celá řada jmen z našeho oddílu. Jednou z mála kaněk, na jinak příjemném a pohodovém závodě, pak byla skutečnost, že konečné výsledky se v některých kategoriích ještě dodatečně měnily oproti výsledkům avizovaným při vyhlášení (uznejte, ani Lukáš Bauer neměl z dodatečného vítězství na olympiádě žádnou velkou radost a vracejte už rozstříhané pexeso… :-) ).

Stránku závodu i s kompletními výsledky je možné si prohlédnout tady.

Příští týden pokračuje Liga Vysočiny dvojzávodem (městský sprint a krátká trať) v nedaleké Chotěboři. Takže lze jen doufat, že řady jihlavských závodníků s oproti úvodnímu závodu ještě rozšíří a výsledky budou ještě kvalitnější!

autor článku: Ory