Návrh nových klubových stanov

Jedním z bodů blížící se valné hromady bude schvalování nových stanov klubu. Stanovy byly přepracovány tak, aby vyhověly novým právním předpisům.

Abyste si mohli nastudovat, o čem vlastně budete rozhodovat a co budete schvalovat na valné hromadě, přinášíme kompletní znění jejich návrhu ve verzích PDF, DOC a HTML.